Huisregels

Om de groepen zo optimaal te laten draaien vragen de leidsters u vriendelijk rekening te houden met de volgende huisregels:

  • Wachten tot je groep begint, dan graag zittend op de bankjes achter het net
  • Ouders wilt u niet blijven kijken. De ervaring leert dat de kinderen sterk op de ouders gericht blijven, dit komt de les niet ten goede. In juni wordt er elk jaar een meekijkles georganiseerd, dan zijn de ouders van harte welkom om bij de les aanwezig te blijven.
  • Ouders wilt u (kleinere) broertjes of zusjes ook achter het net houden en niet laten spelen in de sporthal.
  • Gympakjes voor de gewone gymlessen zijn verplicht