A.V.G Privacyverklaring . GV Grijpskerk

PRIVACYVERKLARING Gymvereniging Grijpskerk

Gymvereniging Grijpskerk is actief  in Grijpskerk. Onze gymnastiek lessen worden gegeven in de sportcomplex de Bokkediek, Sportlaan 5, 9843 BV te Grijpskerk. De vereniging is ingeschreven bij de kamer van Koophandel (KVK) onder nummer  02089511 en is bereikbaar via de website www.gvgrijpskerk.nl.

Als vereniging verwerken wij persoonsgegevens van de leden en vrijwilligers, bestuursleden, personeel en sponsoren.  Wij gaan uiterst zorgvuldig met deze gegevens om en zullen ons aan de eisen van de privacywet houden. Deze verklaring is opgesteld en kan worden bijgesteld om je te informeren over welke gegevens wij verwerken en wat wij hiermee doen.

 WELKE GEVEVENS VERWERKEN WIJ

Wij bewaren en gebruiken alle gegevens die je hebt opgegeven bij je inschrijving via het inschrijvingsformulier of via de aanmelding op de website. Wij verzamelen administratieve gegevens zoals naam, adres, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, en banknummer voor de automatische betaling in het programma Digimembers.  Daarnaast is deze verwerking  noodzakelijk om u kind in te kunnen inschrijvenbij de KNGUSportbond(Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie) waar u automatisch lid van bent als lid van Gymvereniging Grijpskerk.Ook gebruiken wij uw persoonsgegevens om (nieuws)brieven te sturen via de mail of bij wedstrijden geven wij de benodigde informatie door aan een andere vereniging of wedstrijd coördinator. De verklaring van de KNGU is aansluitend van toepassing. (te vinden op de website www.kngu.nl/bondsinformatie/privacy

WAT DOEN WIJ MET JOUW GEGEVENS

Uiteraard moeten wij je gegevens gebruiken voor onze ledenadministratie en om de contributie te kunnen incasseren. Verder worden de gegevens gebruikt om je in te kunnen delen in de juiste groep en zullen een aantal van deze gegevens worden doorgegeven aan de leidster/trainster(s) van je team. Deze kan de gegevens gebruiken om je te informeren over wedstrijden trainingen , het niet door gaan van een les en bij te houden wanneer je aanwezig bent of een mailgroep/app aan te maken om iedereen efficiënt te kunnen informeren/bereiken.  Daarnaast is het mogelijk dat bedrijven/personen benoemt worden als sponsor/deelnemer op onze website en in het jaarverslag.

Naast onze eigen administratie heeft de KNGU nog haar eigen ledenadministratie. De KNGU gebruikt hiervoor het programma Allunited We zijn verplicht alle gegevens via Allunited door te geven aan de KNGU .

 

Foto’s/Media

Van iedereen is het mogelijk dat er foto’s worden gemaakt tijdens wedstrijden.  Deze foto’s veelal gemaakt op wedstrijden , kunnen door ouders, vrijwilligers, trainers op sociaal media (facebook etc.) geplaatst worden. Als vereniging kunnen wij dit niet voorkomen en zijn wij hiervoor niet aansprakelijk te stellen. Voor foto’s voor de eigen website zullen wij vooraf vragen om toestemming.

Gegevens inzien opvragen of verwijderen

Je hebt altijd het recht ons te verzoeken inzage te verlenen in jouw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Een verzoek hiertoe kan je schriftelijk aan ons richten via ons mailadres voorzitter@gvgrijpskerk.nl.

Beveiligen en bewaren

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om je persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verkrijging. Wanneer je het vermoeden hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de vereniging .

Zodra je je uitschrijft als lid worden je persoonsgegevens binnen 1 jaar verwijderd. Uiteraard kan je zelf altijd een verzoek om verwijdering doen.

Grijpskerk  5 juni 2018