Dringend gezocht Bestuursleden / Vrijwilligers

16 september 2022

Een gymnastiekvereniging is niet mogelijk zonder vrijwilligers.

Om de vereniging draaiende te houden hebben we vrijwilligers nodig die zich hiervoor inzetten.

Momenteel bestaat het bestuur van GV Grijpskerk uit 5 bestuursleden. Zoals wij in eerdere nieuwsbrieven hebben aangegeven zijn wij al langere tijd op zoek naar nieuwe bestuursleden.

De bestuurstermijn van alle bestuursleden eindigt dit jaar.

Daarom zijn wij dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden.

GV Grijpskerk kan niet bestaan zonder bestuur.

Mocht niemand zich aanmelden dan zal op termijn Gymvereniging Grijpskerk opgeheven worden.

Om u op te geven als bestuurslid of voor meer informatie kunt u zich wenden tot

Jan van der Hoek,  Tel 06-16710713 of via mail: voorzitter@gvgrijpskerk.nl.